Leo's Lekland

Mediateam var med från början och har kommit att bli en stark stöttepelare i bakgrunden för Leo's Lekland-koncernen. Vi lagerhåller, sköter och uppdaterar Leo's produktsortiment där satelliterna beställer trycksaker, exponeringsmaterial, skyltar och affischer för leklanden i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Beställningarna går via Mediateam i Luleå, oavsett produkt och slutdestination. En intern webbshop har tagits fram för att underlätta den dagliga driften för leklanden i alla länderna. Dessutom är vi en backup i form av produktionsbyrå när deras egen marknadsavdelning behöver hjälp och stöd.