Leos Lekland

Mediateam fick tidigt förtroendet att vara en stark stöttepelare i bakgrunden för Leos Lekland-koncernen. Vi lagerhåller, sköter och uppdaterar Leos produktsortiment där satelliterna beställer trycksaker, exponeringsmaterial, skyltar och affischer för leklanden i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Beställningarna går via Mediateam i Luleå, oavsett produkt och slutdestination. Dessutom är vi en backup i form av produktionsbyrå när deras egen marknadsavdelning behöver hjälp och stöd.

Om oss

Portfolio

Hör av dig!