Baskethäftet

Vi är en produktionsbyrå med sälj. Baskethäftet är ett tydligt exempel på vad vi är duktiga på, utgivet av Luleå Basketcentrum. Mediateam tog fram idén och lade fram en kalkyl som föreningslivet fick tusentalet tillbaka på. Alla stadsdelsföreningarna i Luleå säljer häftena och med en begränsad insats får man avsevärt bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det värmer våra sportnördiga hjärtan.

till ungdomsbasketen hittills
400000 kr

Rotera, byt till två.