Bd Care

Med omsorg om det norrbottniska. Mediateam fick förtroendet att ta fram en komplett grafisk profil för ett socialt stödboende för flickor och unga kvinnor. Ett viktigt arbete som visar vägen till ett bättre liv. Med värdeorden ledsaga, integrera, förbereda och engagera i bakhuvudet satte vi formen för ett material som hjälper till att hitta rätt.